motivation

דברים ששמרתי בבטן

הגעתי עכשיו למנזר ועל הפסנתר הייתה תמונה, ובתמונה היה פתק, ובפתק  היה כתוב: אנא התייחסו לפסנתר בעדינות ובאהבה, והייתי בטוחה שזה מיועד לי, כי לאחרונה דפקתי על הפסנתר כמו משוגעת. זה קורה לי לפעמים. אני עדיין זוכרת כמה הופתעתי כשראיתי את כתב ידה של לימור - לימור מהעבודה, זו האגרסיבית, חסרת הספקות - שהיה עדין ודקיק וקל. עד היום צרובה לי התמונה בזכרון. היה כל כך קשה להאמין שאנשים כמוה לא דופקים על פסנתרים. והם לא. זה, כמובן, לא מסובך להסביר. ידה של לימור הייתה קלה ועליזה כנוצה, כי לא היה לה משקל; את המשקל לימור העבירה אליי, אל ניר, אל אופיר, אל יעל.